Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Rozpoczęcie współpracy w ramach wzajemnego wsparcia pociąga za sobą odpowiedzialność. Zanim zdecydujesz się poprosić lub udzielić wsparcia musisz zapoznać się i zaakceptować poniższe warunki.

  • Jestem gotowy udzielić wsparcia i nie boję się poprosić o wsparcie
  • Będę używać technologii odpowiedzialnie i z namysłem
  • We wszystkich relacjach będę zachowywać się stosownie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego