Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

DigiPlace4All jest promowana i tworzona przez Mistrzów Cyfrowego Włączenia, którzy są zmotywowani do prowadzenia innowacyjnych projektów dla rozwoju umiejętności i integracji cyfrowej.

Kim jest Mistrz Cyfrowego Włączenia?

Mistrz Cyfrowego Włączenia

Mistrzem Cyfrowego Włączenia może zostać osoba lub organizacja, która dobrowolnie wspiera społeczności DigiPlace4All oraz pomaga promować integrację i umiejętności cyfrowe.
Cyfrowi Mistrzowie są aktywnymi członkami wspólnoty a także jej ambasadorami.

Co robimy?

Mistrzowie Cyfrowego Włączenia pełnią aktywną rolę, dzieląc się swoją wiedzą i oferując wsparcie innym członkom społeczności DigiPlace4all, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe lub zwiększyć dostępność miejsca pracy lub edukacji.
Wspierają promocję DigiPlace4all na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym, jako miejsca gdzie można zaoferować i otrzymać bezpośrednie wsparcie, wymieniać doświadczenia, dyskutować, dzielić się wiedzą na temat dostępności i umiejętnościami cyfrowymi. Zachęcają innych do dołączenia do społeczności i korzystania z zasobów platformy oraz rozbudowywania jej poprzez udział w dyskusjach i dodawanie własnych treści.
Inspirują do odkrywania i korzystania z możliwości, jakie daje wirtualna przestrzeń i zwiększania dostępności edukacji i zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Wspierają również proces zarządzania i rozwoju społeczności DigiPlace4all.
Raportując swoją działalność pokazują innym członkom społeczności, jak można wspierać osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności cyfrowych, niezbędnych w przejściu do edukacji ogólnej i na otwarty rynek pracy.

Cechy Mistrza

  • Wiedza o technologiach i umiejętnościach cyfrowych potrzebnych w edukacji i na rynku pracy
  • Entuzjazm wobec pozytywnych efektów wykorzystania technologii
  • Chęć działania jako rzecznik społeczności i platformy DigiPlace4all
  • Empatia
  • Umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność przekazania w przystępny sposób wiedzy o technologiach cyfrowych
  • Otwartość, cierpliwość, dostępność
  • Odpowiedzialność i zorganizowanie
  • Poczucie humoru

Dołącz do Nas!

Mistrzowie Cyfrowego Włączenia


KarolAdres e-mail:
Obszar aktywności: Dostępność miejsca pracy

Popieram działalność tej strony!


Jestem niepełnosprawny i mam własną firmę.

Kontakt bezpośredni


Ewa KolasaAdres e-mail:
Obszar aktywności: Budowanie umiejętności cyfrowych

Bardzo podoba mi się idea Platformy!!
Staram się odpowiadać na każde zapytanie, w którym mogę pomóc!


Mam stały dostęp do internetu. Chetnie pomogę znaleźć zatrudnienie!

Kontakt bezpośredni


Michał DziwiszAdres e-mail: michal.dziwisz@firr.org.pl
Obszar aktywności: Budowanie umiejętności cyfrowych

Specjalista ds. dostępności i uniwersalnego projektowania, WCAT, dziennikarz portalu Tyfloświat.


Wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dostępności ICT dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt bezpośredni


UtilitiaAdres e-mail:
Obszar aktywności: Umiejętności niezbędne na rynku pracy

Dostępność stron internetowych

Dostępność stron internetowych (ang. Web Accessibility) oznacza przygotowanie danej witryny lub portalu w sposób uniwersalny, osiągalny dla większości użytkowników.Z internetu korzystają lub chcą korzystać wszyscy, którzy mają taką możliwość. Niestety, około 25% z nich dotyka brak dostępności stron internetowych.

Tworzenie stron internetowych w dostępny sposób, zgodnie ze specyfikacją zastosowanych technologii oraz z międzynarodowymi standardami sprawi, iż treści zawarte w witrynie internetowej będą mogły dotrzeć do 25% ludzi dotychczas wykluczonych informacyjnie.


Czym jest dostępność? Kogo dotyka brak dostępności? Prawne aspekty dostępności www WCAG 2.0

Kontakt bezpośredni


Arek ChmiakAdres e-mail: arkadiusz.chimiak@gmail.com
Obszar aktywności: Budowanie umiejętności cyfrowych

arek chimiak

Jestem specjalistą IT. W swojej pracy zajmuję się dostępną technologią


otwartość, chęć pomocy

Kontakt bezpośredni


Agata SzalAdres e-mail: agata.szal@firr.org.pl
Obszar aktywności: Dostępność edukacji wyższej

W Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzę szkolenia świadomościowe z zakresu zwiększenia dostępności uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami, przeznaczone dla państwowych i prywatnych uczelni, mające na celu zwiększenie kompetencji ich kadry w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami. Prezentujemy w jaki sposób technicznie oraz administracyjnie dostosować szkoły i uczelnie wyższe do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prezentujemy dobre praktyki i skuteczne rozwiązania zebrane podczas wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi. Na szkoleniu przedstawiamy także skąd i jak pozyskuje się dotacje na dostosowanie placówek i systemu nauczania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Trener, ekspert ds. edukacji i wczesnego wspomagania.

Kontakt bezpośredni


Joanna PiwowońskaAdres e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl
Obszar aktywności: Działalność na rzecz włączenia cyfrowego

Redaktor naczelna kwartalnika Tyfloświat, czasopisma na temat nowoczesnych technologii wspomagających oraz form wsparcia z nimi związanych. Koordynatorka ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz równych szans rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy: „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą".


Specjalista w dziedzinie technologii wspomagających, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Kontakt bezpośredni


Anna SołtysikAdres e-mail: anna.soltysik@firr.org.pl
Obszar aktywności: Umiejętności niezbędne na rynku pracy

Współrealizacja projektów mających na celu zwiększenie u osób z niepełnosprawnościami kompetencji umożliwiających ich pełniejszy udział zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym oraz projektów nastawionych na pomoc w wejściu na rynek pracy. Praca metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, tworzenie indywidualnych planów rozwoju psychospołecznego dla podopiecznych oraz prowadzenie autorskich warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży.


Doświadczony streetworker, pedagog, specjalista ds. realizacji projektów zatrudnieniowych. Znajomość podstaw języka migowego.

Kontakt bezpośredni


Mikołaj RotnickiAdres e-mail: mikolaj.rotnicki@firr.org.pl
Obszar aktywności: Działalność na rzecz włączenia cyfrowego

Specjalista ds. Dostępności i Technologii Asystujących
Przeprowadzam audyty dostępności i user experience stron internetowych administracji publicznej oraz firm prywatnych.
Prowadzę szkolenia z zakresu dostępności infoormacji, stron internetowych (WCAG 2.0) oraz dokumentów elektronicznych oraz konsultacje w zakresie dostępności (WCAG 2.0) elektronicznych materiałów edukacyjnych (projekt ePodręczniki)


Chętnie porozmawiam o dostępnych technologiach!

Kontakt bezpośredni


Fundacja Instytut Rozwoju RegionalnegoAdres e-mail: biuro@firr.org.pl
Obszar aktywności: Działalność na rzecz włączenia cyfrowego

Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zmieniamy prawo. Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.


Aktywność, otwartość, rzetelność

Kontakt bezpośredni


Damian KissAdres e-mail: damian.kiss@firr.org.pl
Obszar aktywności: Umiejętności niezbędne na rynku pracy

Zajmuję się prowadzeniem zajęć z efektywnego poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Pokazuję nowoczesne metody zdobywania zatrudnienia zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy. Nasz Projekt "Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" prowadzi do aktywizacji zawodowej oraz budowania poczucia własnej wartości wśród Uczestników tego przedsięwzięcia.

1n


empatia, kreatywność, optymizm

Kontakt bezpośredni


Iza WisłaAdres e-mail: iza.wisla@firr.org.pl
Obszar aktywności: Umiejętności niezbędne na rynku pracy

Cześć!
Zajmuję się pomocą dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Nasz projekt i kampania społeczna "Jestem mamą. Nie rehabilitantką." stanowi odpowiedź na problem rodziców dzieci niepełnosprawnych godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Zapraszam na naszą stronę: http://www.pomocdlarodzicow.pl/


Jestem konsultantką w punkcie pomocy dla rodziców. Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 12 350 63 62 oraz pod adresem email: kontakt@pomocdlarodzicow.pl

Kontakt bezpośredni


Gosia PolakAdres e-mail: gosia.polak@firr.org.pl
Obszar aktywności: Działalność na rzecz włączenia cyfrowego

daaad0ab-29b2-4ff3-b0aa-eca2dfdec1a1

 

 

 

 

Zachęcam wszystkich do dołączenia do nasze platformy!
Możemy zbudować ją razem dla nas samych!


zaangażowana, ciekawa i otwarta

Kontakt bezpośredni


Joanna Nowak-PiechAdres e-mail: joanna.nowak@firr.org.pl
Obszar aktywności: Działalność na rzecz włączenia cyfrowego

Promocja platformy na warsztatach, spotkaniach z osobami z niepełnosprawnościami, eventy i wydarzenia


zaangażowanie, pracowitość, otwartość

Kontakt bezpośredni


Kinga DumnickaAdres e-mail: kinga.dumnicka@firr.org.pl
Obszar aktywności: Dostępność edukacji wyższej

IMG_20140807_104814[1]

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku: politologia ze specjalnością administracja samorządowa. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na stanowisku: Specjalista ds. Edukacji.


Współpracowała w pięciu dotychczasowych edycjach projektu „Pełno(s)prawny student”, aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających dostępność szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt bezpośredni


Zaproponuj nowego Mistrza Cyfrowego Włączenia


Wszystkie informacje wysłane z pomocą tego formularza zostaną zweryfikowane

Kogo proponujesz jako Mistrza Cyfrowego Włączenia?

Ta strona jest zastrzeżona. Zaloguj się/ Zarejestruj się aby otrzymać dostęp.