Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Źródła finansowania


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będziemy ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych dokumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja. Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami z gmin liczących nie więcej niż 100 tys.  mieszkańców.

W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze. Będziemy pomagać im w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnością).

W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą gminy, biblioteki i mieszkańcy? Dlaczego warto zrealizować projekt razem z nami? Jak będą wyglądały kolejne kroki związane z projektem? Więcej szczegółów znajduje się na portalu biblioteki.org: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3436

Aktualne informacje o projekcie zamieszczamy na stronie: e-mocni.org.pl.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujące z młodzieżą w edukacji pozaformalnej do przygotowywania projektów job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Młodzież i składania wniosków w terminie 1 października 2015.

Job-shadowing to dość zapomniane działanie, a które daje mnóstwo możliwości zdobywania nowych kompetencji i podwyższania jakości działania organizacji. W ciągu kilku, kilkunastu dni można przyjrzeć się pracy partnerów lub zaprosić ich do siebie i dzielić swoją wiedzą. To znakomite działania dla jednej, góra kilku osób – pozwala na codzienną obserwację, dyskusje, wyjaśnienia i uczenie się.

Przygotowanie się wraz z partnerami do takiego projektu jest stosunkowo łatwe – zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat job-shadowing w krótkim artykule „Zdobądź doświadczenie w pracy za granicą” na stronie programu Erasmus+.

Największą zachętą może być opis projektu job-shadowing, dlatego zajrzyjcie też po garść inspiracji na stronę Eurodesk tutaj

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Źródło: Erasmus+
Data wydarzenia: od 2015-08-13 do 2015-10-01 
Organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Adres:

Mokotowska 43 lok. 411, 00-551 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 37 12

Faks:

22 622 37 10

Www:

http://www.frse.org.pl 

Od 1 października 2015 r. rolnicy, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby podjąć opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, będą mogli wybrać ubezpieczenie w KRUS lub w ZUS.

 

21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dotychczas rolnik, podejmujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, jaką jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeśli chciał otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Tym samym był on wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS. Wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta zgłaszał te osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS i opłacał za nie składki ubezpieczeniowe, co daje tym osobom gwarancję uzyskania w przyszłości emerytury.

- Projekt daje możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym rolników, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną – przekonywał poseł Henryk Smolarz podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji. – Jeśli zdecydują się na pozostanie w KRUS, organ za to odpowiedzialny będzie opłacał tam właśnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Skutki tych zmian są korzystne dla rolników, gdyż składki będą opłacane w kwocie równej 10 proc. najniższej emerytury, będzie to więc obciążenie niższe niż z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Zmiany dotyczą 6 tys. osób

Nowe przepisy umożliwią też rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do KRUS osobom pobierającym już świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekuna.

Stanowisko rządu jest pozytywne, jeśli chodzi o planowane zmiany, o czym poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

- Te zmiany dotyczą ok. 6 tys. osób – poinformował wiceminister.

Projekt ustawy nie wzbudza wątpliwości posłów opozycji i w pierwszym czytaniu została ona przyjęta jednomyślnie oraz skierowana do dalszych prac sejmowych. Wejście w życie nowych przepisów przewidywane jest na 1 października br.

W Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w województwie zachodniopomorskim zaczyna brakować pieniędzy na obsługę znacznie większej liczby wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w związku z chęcią otrzymania karty parkingowej.

 

11 maja 2015 r. Stanisław z Kołobrzegu złożył wniosek o wydanie orzeczenia. 26 czerwca otrzymał odpowiedź, że jego wniosek nie może być rozpatrzony w terminie ustawowym (jeden miesiąc – przyp. red.) z uwagi na napływ dużej liczby spraw indywidualnych oraz braku środków finansowych, pozwalających na terminowe rozpatrywanie spraw bieżących. Ku jego zaskoczeniu, nowy termin rozpatrzenia sprawy wyznaczono na… 11 września br.

Konflikty i skargi

Agnieszka Domańska, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Kołobrzegu, potwierdza w rozmowie z nami tę argumentację.

- W związku z tym, że dotychczasowe karty parkingowe ważne były do 30 czerwca br., osoby zgłaszające się do Powiatowego Zespołu sygnalizują, że nic nie wiedziały o zmianie przepisów, jak i również uważają, że skoro mają wydane orzeczenie na stałe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to nie muszą już poddawać się weryfikacji orzeczenia – podkreśla. – Do ostatniej chwili zwlekali ze złożeniem wniosków, ponieważ do końca korzystali z kart parkingowych na starych zasadach. Z tego powodu jest bardzo dużo konfliktów z klientami i skarg.

Do 30 czerwca 2015 r. w kołobrzeskim PZON wydano ok. 230 kart parkingowych, a wniosków wpłynęło 720. Czas oczekiwania na ich rozpatrzenie obecnie wynosi 3-4 miesiące.

- Powiatowy Zespół dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na wydanie ok. 70 orzeczeń miesięcznie, a w związku z napływem wniosków potrzeba wydawania orzeczeń jest przynajmniej trzy razy większa – informuje przewodnicząca PZON w Kołobrzegu. – Występujemy z wnioskami do Wojewódzkiego Zespołu o zwiększenie środków, ale na razie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – dodaje.

Gdyby nie pomoc miasta…

PZON w Koszalinie jest w lepszym położeniu, ale tylko dlatego, że placówkę mocno wspiera miasto.

- Z miasta dostajemy drugie tyle, co od wojewody, inaczej zabrakło by nam środków już w połowie roku – mówi przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania, Małgorzata Stachowiak.

Podkreśla, że największy napływ wniosków o nowe orzeczenia w związku z kartą parkingową trwa od początku tego roku. Do 30 czerwca br. wydano tam 943 karty parkingowe, w tym 16 dla placówek.

- Na komisję czeka się ok. dwóch miesięcy, gdyż zostaliśmy połączeni z powiatem i mamy w związku z tym ok. 50 proc. wniosków więcej – mówi Małgorzata Stachowiak.

Wciąż jest nawał

W Szczecinku najwięcej wniosków o wydanie karty parkingowej wpłynęło w czerwcu tego roku.

- Wciąż jest nawał, dotąd wydaliśmy 365 kart parkingowych dla osób indywidualnych i 4 dla placówek. Komisja jednak odbywa się najczęściej w terminie ustawowym jednego miesiąca, do dwóch w bardziej skomplikowanych przypadkach – mówi Lila Kubicka z PZON w Szczecinku.

Przyznaje, że duża liczba składających wnioski myśli, że konieczna jest tylko wymiana kart albo przybicie pieczątki.

W Choszcznie ludzie wiedzą

Z kolei w ocenie Marii Jędrzejczyk, przewodniczącej PZON w Choszcznie, ubiegający się o nową kartę są raczej dobrze poinformowani o zmianach przepisów, do czego na pewno przyczyniły się media, które dużo o tym mówiły. Tam także obecnie jest największy natłok wniosków.

- Na razie jeszcze mieścimy się w terminach ustawowych, ale na pewno zaczną się zawirowania, bo skończyły się pieniądze. Mamy informację, że jest jakaś pula pieniędzy do podzielenia, ale na dziś nic więcej nie wiadomo – mówi.

PZON wspierany jest także ze środków powiatu.

- Gdyby tak nie było, to w połowie roku musielibyśmy zamknąć działalność – mówi Maria Jędrzejczyk. – Zmiana przepisów na pewno pochłonęła dużo więcej środków, trudno podać dokładną liczbę, bo ciągle są braki i ten obszar też wpisany jest w te braki. Do dziś w Choszcznie wydano 326 kart parkingowych.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/269166;jsessionid=9BEF85356F86DA7452D1193E162BE2D1

Dodatkowe 34 mln 520 tys. zł dostaną w 2015 r. samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON podjął taką uchwałę 2 lipca br.

 

Pierwotna kwota, która miała trafić w tym roku z PFRON do samorządów powiatowych, to 712 mln 585 tys. zł, obecnie jest to w sumie 747 mln 105 tys. zł. Oznacza to, że samorządy od 1 lipca 2015 r. otrzymały do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości 34,5 mln zł, z czego ponad 15,3 mln zł z przeznaczeniem na działalność warsztatów terapii zajęciowej – informuje PFRON na swojej stronie internetowej.

W praktyce oznacza to, że dodatkowe pieniądze zasilą budżety powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR). Te z kolei będą mogły przeznaczyć te środki na indywidualną pomoc osobom z niepełnosprawnością, poprzez np. dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych czy na usługi tłumacza języka migowego.

Samorządy powiatowe mogą także wesprzeć z tych pieniędzy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie organizacji wydarzeń sportowych, turystyki i rekreacji.

Po 100 zł na każdego uczestnika WTZ

Na zwiększonej dotacji do samorządów powiatowych najbardziej skorzystają jednak warsztaty terapii zajęciowej.

„Kwota środków, o które zmieniony został plan finansowy PFRON, wyliczona została o założenie przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie od 1 lipca 2015 r. na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej” – informuje PFRON.

O zwiększone dofinansowanie do WTZ zabiegał m.in. Związek Powiatów Polskich. Warsztaty finansowane są w 90 proc. ze środków PFRON, a w 10 proc. z pieniędzy samorządów.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że te dodatkowe środki z Funduszu nie trafią do powiatów natychmiast. Procedura przekazywania środków potrwać może do jesieni.

Samorządy już wiedzą

Jak poinformował PFRON, samorządy zostały już powiadomione przez Fundusz o zwiększeniu wysokości środków na realizację ich zadań z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w 2015 r. Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji, o przeznaczeniu środków decyduje samorząd. Obecnie termin pozyskania przez samorząd powiatowy przyznanych środków uzależniony jest od samych zainteresowanych – zgodnie z przepisami, środki PFRON przekazywane są na wniosek samorządu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

 

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

 1.  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 2.  kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Continue Reading Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

  Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  WYSOKOŚĆ POMOCY

  Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

  1.  w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  2. Continue Reading Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

   Zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

   PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

   O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który: