Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Edukacja

Wśród Europejek rośnie bezrobocie. Rośnie też odsetek kobiet wycofujących się z rynku pracy, a regułą jest różny poziom wynagradzania mężczyzn i kobiet. To niejedyne zjawiska dotyczące kobiet na rynku pracy i w społeczeństwie. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety z niepełnosprawnością, posiadające niskie wykształcenie, emigrantki, czy te żyjące w ubóstwie. Nowy ponadnarodowy projekt Networking for improvement, independency and entrepreneurship to disadvantaged women” jest odpowiedzią właśnie na problemy nierówności społecznych i niskiej aktywności zawodowej kobiet.

Continue Reading Współpraca na rzecz niezależności i przedsiębiorczości kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym


„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj.: Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (10 techników i 11 liceów), jak również  współpraca ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem techniki chmurowej w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez trzy projekty które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

    wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna –projekt pilotażowy realizowanego z MRPO Oś priorytetowa 1. Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego liderem jest Akademia Górniczo Hutnicza a Województwo Małopolskie wraz z 5 uczelniami wyższymi oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne jest partnerem
    realizację zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, które są równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty systemowe realizowane przez Województwo Małopolskie w ramach POKL tj. Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” działanie 9.2.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię. informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będziemy ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych dokumentów określających wsparcie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju Polski w latach 2014-2020. Środki POPC będą przeznaczone na zapewnianie dostępu do szybkiego Internetu (budowę sieci szerokopasmowych), elektronizację centralnych usług publicznych oraz działania szkoleniowe i promocyjne dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Projekt „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczy działania 3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej POPC (czyli działań szkoleniowych). Jest przygotowywany wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja. Docelowo będzie realizowany w partnerstwie z samorządami z gmin liczących nie więcej niż 100 tys.  mieszkańców.

W ramach projektu będziemy wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa będą składać się z lokalnych instytucji i organizacji (np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami (trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym obszarze. Będziemy pomagać im w przygotowaniu planu działań, przeszkoleniu trenerów czy uzupełnieniu sprzętu. Dostarczymy programy szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także zapewnimy dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak np. osoby z niepełnosprawnością).

W rezultacie – dzięki skoordynowaniu działań instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa, lepszej diagnozie potrzeb lokalnej społeczności oraz nowoczesnym programom szkoleniowym – mieszkańcy zyskają miejsca pozwalające na stałe doskonalenie umiejętności wraz z pojawianiem się nowych programów, aplikacji czy e-usług (komercyjnych i publicznych).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą gminy, biblioteki i mieszkańcy? Dlaczego warto zrealizować projekt razem z nami? Jak będą wyglądały kolejne kroki związane z projektem? Więcej szczegółów znajduje się na portalu biblioteki.org: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3436

Aktualne informacje o projekcie zamieszczamy na stronie: e-mocni.org.pl.

Liczba bezdomnych psów i kotów w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła aż o ¼. Obecnie przekracza 3 000 000. Jednak te wstrząsające dane rzucają światło na zaledwie część problemu – bezpańskie zwierzęta schwytane przez hycli lub umieszczone w schroniskach zwykle czekają bowiem fatalne warunki bytowe.

Kampania społeczna „wyrzucone.pl” zwraca uwagę na zazwyczaj niedostrzegane, milczące cierpienie zwierząt, które bezgranicznie ufają ludziom, a które skazywane są na porzucenie, często z niezwykle błahych powodów. Akcja promuje odpowiedzialną adopcję lub zakup czworonożnego przyjaciela.

Kampania „wyrzucone.pl” w niestandardowy sposób uświadamia, że decyzja o przyjęciu pod swój dach czworonoga to decyzja niezwykle ważna, odpowiedzialna i przede wszystkim – nieodwracalna. Tak istotny krok podejmowany pod wpływem impulsu najczęściej kończy się fizycznym i psychicznym cierpieniem zwierzęcia. Młode psy i koty szybko przestają być małe i bezproblemowe. Dla wielu ludzi jedynym rozwiązaniem w takich okolicznościach jest wyrzucenie pupila na ulicę, przywiązanie go do drzewa w lesie lub pozostawienie w schronisku gdzie, jak wykazuje raport NIK, w większości przypadków zwierzęta bezgranicznie cierpią i przedwcześnie umierają.

Głównym nośnikiem kampanii są rozwieszane w przestrzeni miejskiej ogłoszenia ze zrywkami. Intrygujące, kolorowe, z pozoru słodkie plakaty z kociakiem czy psiakiem mają jednak inny, o wiele mniej uroczy przekaz: „Właśnie decydujesz o losie zwierzaka. Pamiętaj, że twoja decyzja jest nieodwracalna”. I taki właśnie napis widnieje na odwrocie zrywek.

Kampania nie jest akcją komercyjną, nie stoi za nią żaden sponsor. Całość przygotowała własnym sumptem agencja Polymus i zaprzyjaźnione z nią osoby. Pozostaje nam prosić Państwa o wsparcie.

„Wyrzucone.pl”– fakty:

• Prawie 14 000 rozdanych plakatów;

• Ponad 21 000 polubień na Facebooku;

• Ponad 2100 osób, które zgłosiły się do pomocy;

• Blisko 61 000 odsłon strony www.wyrzucone.pl.

Wspominali o nas: TVN24, Polsat News, Polskie Radio Trójka, Polskie Radio 24, MUZO.PL, Radio Eska, Tok FM, IARNewsweek.pl, Wyborcza.pl, Radio RDC, Kocie Sprawy.

Znane osoby, które popierają akcję: Stanisław Soyka, Beata Sadowska, Stanisław Tym, Adam Wajrak, Kora i Kamil Sipowicz, Beata Pawlikowska, Agata Buzek, Kazimiera Szczuka, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Rafał Mroczek, prof. Magdalena Środa, Dorota Sumińska, Dorota Warakomska, Joanna Krupa, Dawid Woliński, Sylwia Nowak.

Kluczowe komunikaty kampanii społecznej „Wyrzucone.pl”:

 • Nie wyrzucaj – porzucanie zwierząt jest przestępstwem (ustawa o ochronie zwierząt art. 6 ust. 2 punkt 11) i jest kwalifikowane jako znęcanie się.
 • Zwierzę to nie zabawka! Nie adoptuj i nie kupuj go jako prezentu lub pod wpływem impulsu.
 • Nie ulegaj modzie na czworonożne maleństwa – pięcio- czy sześciotygodniowe zwierzęta są zdecydowanie za młode na oderwanie od matki.
 • Zahamuj rozmnażanie. Zwiększony popyt na małe zwierzęta nakręca bezlitosną spiralę hodowlaną.
 • Uważaj na pseudohodowle – nawet 500 000 psów „w typie rasy” rocznie produkują podziemne rozmnażalnie.
 • Nie kupuj – adoptuj! Schroniska są przepełnione zwierzętami. Również rasowymi. One też czekają na lepsze życie.
 • Porażające statystyki – według oficjalnych danych w polskich schroniskach przebywa około 100 000 zwierząt.
 • Pamiętaj – w schronisku nie przeżywa co czwarty pies i co drugi kot.
 • Zwierzęta czują: strach, głód, zimno, pragnienie, samotność, ból. Nie krzywdź – nie wyrzucaj!
 • Wstydliwy fakt – Polska jako jeden z nielicznych krajów nie podpisała Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Domowych.

Kampania, oprócz wykorzystywania plakatów rozwieszanych w przestrzeni miejskiej,

komunikuje się głównie w Internecie:

• na stronie: www.wyrzucone.pl/,

• na facebookowym profilu: www.facebook.com/wyrzuconepl,

• na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM5eWqGlL2L7ebYmGlk5qLQ?feature=hovercard,

• oraz na Instagramie: instagram.com/wyrzucone.pl

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1655732.html#

Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych (CPON)

zaprasza do udziału w seminarium na temat:

Osoby Niepełnosprawne – Prawa Człowieka Naszymi Prawami

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy czynnie działają lub zamierzają zaangażować się w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących się na zagadnieniach związanych z niepełnosprawnością.

Przez 4 weekendy, w trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, warsztaty, szkolenia oraz dyskusje panelowe, dotyczące podstawowych zagadnień na temat form organizowania działalności na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, zasad tworzenia Ośrodków Niezależnego Życia (w tym Asystencja Osobista), uregulowań prawnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w szczególności metody skutecznego działania (litygacja strategiczna).

Continue Reading Osoby Niepełnosprawne – Prawa Człowieka Naszymi Prawami

  3 czerwca konsorcjum FIRR/Utilitia przeprowadzło szkolenie z zakresu redagowania dostępnych treści internetowych – dla pracowników Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. CLZ uruchomiło właśnie swoją nową stronę www. Z tej okazji trener Mikołaj Rotnicki, specjalista FIRR w zakresie dostępności, udzielił krótkiego wywiadu w TVP Białystok. Mmateriał do obejrzenia poniżej. Zapraszamy do oglądania!