Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Edukacja

Na terapię chorego Franka rząd przesłał do Krakowa ponad 40 tys. zł subwencji. Powinno dostać je przedszkole, do którego chodzi chłopiec. Ale krakowscy urzędnicy nie chcą tych pieniędzy wypłacić, ponieważ wg opinii z poradni chłopiec powinien chodzić do specjalnego przedszkola.

Franek ma 5 lat. Ma też autyzm. Chodzi do prywatnego przedszkola na Woli  Justowskiej. Ma tam zajęcia z logopedą, muzykoterapię, zajęcia wyrównawcze. Przedszkole spełnia wszystkie wymagania, jakie względem opieki nad chłopcem wystawili specjaliści.- W grupie jest tylko szóstka dzieci. Dla Franka, źle reagującego na hałas, to wymarzony układ. Ponieważ wcześnie zaczął terapię, dobrze funkcjonuje wśród zdrowych rówieśników. Zależy mi, by miał z nimi jak najczęstszy kontakt. Dlatego wybrałam dla niego ogólnodostępne przedszkole, a nie specjalną placówkę – tłumaczy Joanna Piwowońska, mama chłopca.
Continue Reading Gmina zatrzymała pieniądze na terapię autystycznego dziecka

  Zapraszam do zapoznania się z poniższą historią z Krakowa:

  O pięcioletnim Franku pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Chłopiec ma autyzm i chodzi do zwykłego przedszkola na Woli Justowskiej. Przedszkole spełnia wszystkie wymagania, jakie względem opieki nad chłopcem wystawili specjaliści. Powinno za to dostać subwencję z rządu. W przypadku Franka to ponad 40 tys. zł rocznie. Rząd przesłał te pieniądze do gminy. Ale miasto nie przekazało ich do przedszkola.

  Zbyt mocno przywiązali się do orzeczenia poradni

  Matce chłopca i dyrektorce placówki urzędnicy tłumaczyli, że Franek powinien chodzić do specjalnego przedszkola lub przynajmniej takiego z oddziałami integracyjnymi. Rzecz w tym, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej to rodzice decydują ostatecznie, gdzie posłać dziecko. Jeśli placówka, do której je zapiszą, oferuje mu właściwą terapię, należą się jej za to pieniądze – mówi Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska podpisała w 2012 roku.

  Krakowscy urzędnicy długo nic sobie z tych zapisów nie robili. Zdanie zmienili dopiero po artykule “Gazety Wyborczej” i stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej, które im przekazaliśmy. – Przedszkole Franka dostanie rządową subwencję na chłopca – informuje wiceprezydent Katarzyna Cięciak, odpowiedzialna za edukację w mieście.

  Tłumaczy, że urzędnicy zbyt mocno przywiązali się do orzeczenia poradni, która wskazywała dla chłopca specjalną placówkę. – Obawiali się, że ogólnodostępne przedszkole nie zaoferuje chłopcu właściwej terapii, bo takie przypadki w przeszłości się zdarzały. Potem miasto musiało zwracać subwencję – wyjaśnia.

  Taka sytuacja się już nie powtórzy

  – Zamiast obawiać się, że przedszkole nie wyda we właściwy sposób pieniędzy na Franka, wystarczyło skontrolować, co zaoferowało mojemu dziecku. W rozmowach z magistratem wiele razy podkreślałam, że jestem z niego zadowolona, ale wtedy wszyscy byli głusi na moje argumenty – mówi Joanna Piwowońska, matka chłopca.

  Wiceprezydent Cięciak przyznaje: – Od dziecka ważniejsza okazała się nadmierna obawa o niedotrzymanie wszelkich procedur. Taka sytuacja się już nie powtórzy.

  Również poprzednie przedszkole Franka nie będzie musiało zwrócić pobieranej za niego subwencji. Takie plany wobec placówki mieli miejscy urzędnicy, którzy przez ostatnie dwa lata… sami wypłacali jej pieniądze dla chłopca.

   Prezentujemy przykład dobrej praktyki firmy dbającej o klientów z niepełnosprawnościami.
   Bank Zachodni WBK, który od lat współpracuje m.in. z Utilitia w zakresie dostępności aplikacji mobilnej, strony internetowej oraz dokumentów elektronicznych banku opublikował właśnie film promujący “Obsługę Bez Barier”.

    

    

   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z powodu konieczności opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. A co w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne i jeden rodzic nie radzi sobie z opieką?

    

   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 7/11), określa, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje każdemu z rodziców, jeżeli więcej niż jedno dziecko wymaga stałej opieki i udziału opiekuna/ rodzica w terapii i rehabilitacji. Ustawa o świadczeniach rodzinnych na ten moment nadal nie uwzględnia brzmienia powyższego wyroku.

   Czy oznacza to, że nadal tylko jeden rodzic może być na świadczeniu? Nie do końca.

    

   Jeśli w waszej rodzinie jest więcej niż jedno dziecko wymagające stałej lub długotrwałej opieki (posiada orzeczenie o niepełnosprawności z oznaczeniem WYMAGA w punktach 7 i 8) to drugi rodzic również może wnioskować o świadczenie pielęgnacyjne. Pierwsza decyzja najprawdopodobniej będzie odmowna (podstawą do niej są nie zmienione jeszcze zapisy art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych), ale wtedy należy odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (na wniesienie odwołania jest 14 dni od dnia otrzymania decyzji). W odwołaniu należy powołać się na wyżej wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja organu odwoławczego powinna być wiążąca dla organu pierwszej instancji, a zatem na podstawie decyzji SKO urząd przyjmujący wniosek rodzica może go rozpatrzyć pozytywnie.

    

   Rodzice kontaktujący się z nami, informowali już o skuteczności powyższej metody. A zatem, jeśli sytuacja rodzinna jest na tyle trudna, że oboje rodzice są zmuszeni zająć się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi, to mogą skorzystać z tej podpowiedzi

   Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością często całkowicie zmienia nasze życie.

   W wielu przypadkach także znacząco wpływa na poziom życia rodziny.

   A jeśli mamy w rodzinie więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością? Co wówczas?

    

   Aby poradzić sobie w nowej sytuacji wielu rodziców korzysta z wydłużonych urlopów wychowawczych. Inni rezygnują z pracy zawodowej.  Niestety z powodu kosztów leków, sprzętu rehabilitacyjnego,  terapii i dojazdów do specjalistów stan  finansowy rodziny  znacznie się pogarsza. Jakie możliwości mają zatem rodzice? Niejednokrotnie przechodzą na świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli nie przekraczają ustawowego progu dochodowego mogą korzystać z zasiłku rodzinnego i jego dodatków.

    

   A jeśli mamy w rodzinie więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością?

    

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne  skierowane jest do rodzica, który z powodu swojej sytuacji rodzinnej (konieczności stałej opieki na niepełnosprawnym dzieckiem lub dziećmi) nie może podjąć pracy lub musi z niej zrezygnować. A zatem bez względu na liczbę dzieci z niepełnosprawnościami rodzicowi świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko raz. Zastanawia jednak sytuacja: a co jeśli jeden rodzic nie radzi sobie z opieką nad dwójką/ trójką dzieci z niepełnosprawnościami? Czy rodzice mogą wspólnie, na podobnych warunkach podzielić się opieką nad dziećmi? Czy drugi rodzic również może przejść na świadczenie pielęgnacyjne?

    

   Sprawą tą zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Sprawdzi on, w jakim zakresie art. 17 ust.5 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych uniemożliwia osobie uprawnionej realizowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Powyższy  artykuł stanowi bowiem, że „świadczenie pielęgnacyjnenie przysługujejeśli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (jest to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

    

   Konstytucja RP podkreśla zasady sprawiedliwości społecznej, prawo do równość wobec prawa i do równego traktowania przez władze publiczne. Wyraźnie wskazuje także na prawo rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do pomocy ze strony państwa. Z niecierpliwością czekamy zatem na wyrok Trybunału w powyższej sprawie.

    

   Źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/aktualnosci-i-ekonomia/23149-wiadczenia-rodzinne-dla-wicej-ni-jednego-czonka-rodziny