Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Toegankelijkheid

We streven ernaar om DigiPlace4all zo toegankelijk mogelijk te maken, in overeenstemming met “Level AA” van het World Wide Web Consortium’s (W3C) en Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Alle functionaliteiten zijn zo ontwikkeld dat ze toegankelijk zijn voor een breed publiek, ook diegene die ondersteunende technologieën gebruiken. De website is op zo’n manier ontworpen dat deze toegankelijk is vanaf verschillende toestellen, zoals PCs, tablets en smartphones.

Beperkingen


Het grootste deel van de inhoud op deze site is gegenereerd door gebruikers, en niet alle gebruikers beschikken over de nodige vaardigheden of middelen om de inhoud die ze uploaden volledig toegankelijk te maken. Zo worden gebruikers die video bestanden uploaden gestimuleerd om ondertitels (captions) toe te voegen voor mensen die doof of hardhorend, maar zijn deze niet altijd beschikbaar. Voor zover mogelijk zal DigiPlace4all inhoud modereren om het zo toegankelijk mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het toevoegen van passende koppen en tekst alternatieven voor de beelden wanneer deze zouden ontbreken.

Gekende toegankelijkheidsproblemen

Laatse versie 21 april 2015

We zijn voortdurend bezig om de toegankelijkheid van de DigiPlace4all website te verbeteren, maar er zijn enkele toegankelijkheidsproblemen die nog moeten worden aangepakt.

De video’s op de homepage hebben ondertiteling (captions) voor mensen die doof of hardhorend, maar er zijn vooralsnog geen handgebarenversies. Deze zullen worden gecreëerd zodra de middelen beschikbaar komen.

Hoe bezorg je ons feedback betreffende de toegankelijkheid

Alle feedback is welkom, u kan deze naar ons emailen via webmaster@digiplace4all.eu.