Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

DigiPlace4all wordt bevorderd en in stand gehouden door Digitale Inclusie Kampioenen – mensen met een beperking, opvoeders en werkgevers die creatief en gemotiveerd zijn om innovatieve projecten in digitale vaardigheden en inclusie te leiden. Onze Kampioenen werken actief mee aan de ontwikkeling van de DigiPlace4all gemeenschap door het delen van innovatieve ideeën die reeds bewezen hebben om succesvol te zijn.

Wat is een Kampioen?

Definitie, rol, profiel

Een DigiPlace4All kampioen is iemand die vrijwillig een rol speelt bij het ondersteunen van de DigiPlace4All gemeenschap en die de integratie en / of digitale vaardigheden bevordert voor haar leden. Het kan een persoon of een organisatie zijn die toegang heeft tot relevante doelgroepen. Digitale Kampieoen zijn de sleutel tot het creëren en onderhouden van een succesvolle onlinegemeenschap op basis van het DigiPlace4All platform.

Een DigiPlace4all kampioen kan van één van de volgende categorieën afkomstig zijn:

 • Technologie-gebruikers met een handicap
 • Geavanceerde technologie gebruikers
 • Beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) Centra
 • Trainers in digitale vaardigheden
 • Mainstream & Handicap Opvoeders
 • Werkgevers
 • NGO’s, familie, verzorgers, PA’s, pleitbezorgers
 • Beleidsadviseurs

Een kampioen zijn – Rollen en verantwoordelijkheden

Kampioenen spelen een actieve rol in de DigiPlace4all gemeenschap bij het geven van advies, het verlenen van informatie en ondersteuning aan andere leden die hun digitale vaardigheden willen verbeteren alsook de educatieve omgevingen of werkomgeving toegankelijker willen maken.

Kampioenen helpen om DigiPlace4all te bevorderen bij het relevante publiek, zowel nationaal als internationaal. Zo bieden ze een plaats aan waar ze persoonlijke ondersteuning kunnen geven en krijgen, digitale vaardigheden kunnen delen en de digitale inclusie kunnen bevorderen. Ze promoten ook Digiplace4all bij hun leeftijdsgenoten en moedigen hen aan om deel te nemen in DigiPlace4all bij het creëren van content en het deelnemen aan forumdiscussies.

Ze inspireren mensen om online een nieuwe wereld te ontdekken, alsook onderwijs en werkgelegenheid inclusief te maken voor personen met een beperking.

Kampioenen helpen ook bij het beheren en ontwikkelen van de DigiPlace4all gemeenschap.
Kampioenen houden een register bij van hun werkzaamheden en delen dit met de DigiPlace4all gemeenschap om aan te tonen wat er gedaan kan worden om mensen met een bepreking te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden die nodig zijn om de overgang te maken van beroepsonderwijs en -opleiding en het reguliere/inclusieve/buitengewoon onderwijs naar werkgelegenheid.

Vereiste vaardigheden en kwalificaties:

 1. Kennis van digitale technologieën en de digitale vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs en / of werk
 2. Enthousiasme over de positieve effecten die technologie kan hebben op iemands leven
 3. Bereidheid om op te treden als een zeer zichtbare pleitbezorger van het DigiPlace4all platform en de bijhorende online gemeenschap
 4. Inlevingsvermogen in diverse groepen
 5. Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat zijn om technologie uit te leggen op een eenvoudige, duidelijke manier
 6. Sociaal, persoonlijk, geduldig, aanspreekbaar
 7. Betrouwbaar en goed georganiseerd
 8. Goed gevoel voor humor en bereid om plezier te hebben
 9. Vertrouwd zijn met het gebruik van sociale media, bijv. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Kampioenen zullen volgende kanalen gebruiken:

 • Persoonlijke contacten
 • Peer groepsbijeenkomsten
 • Sociale media
 • Online forums en discussiegroepen
 • Eigen blog of website
 • Cursussen, lessen, workshops, seminaries en conferenties
 • Verdeling van posters, folders, enz. bezorgd door DigiPlace4all.

Kampioenen


Karel Van IsackerContact e-mail:
Kampioen interessegebied: Digitale vaardigheden opbouwen

Karel Van Isacker

Karel Van Isacker

Met een achtergrond in (ontwikkelings)economie richt ik mij sinds 2005 uitstluitend op hoe software personen met beperkingen kan helpen tijdens hun dagelijkse bekommernissen, of dit nu thuis, op het werk, op reis of in de bibliotheek is.

Samen met een team van geïnspireerde mensen hebben we sinds 2005 tientallen initiatieven opgestart rond ICT training, en dit zowel via de klassieke training, alsook via games, mentoring en mobiele applicaties.

Zelf heb ik verschillende trainingen gegeven aan personen met leerproblemen in België alsook Griekenland in het kader van samenwerkingen met eindgebruikersorganisaties.


Kwaliteiten van deze persoon die van hem/haar een goede kampioen maken: Teamleider, empathisch, multicultureel, inspirerend, innoverend

Neem contact op met KVI voor meer informatie over deze Kampioen


Bernard Van IsackerContact e-mail: bernard@phoenixkm.eu
Kampioen interessegebied: Toegankelijkheid werkomgeving

Bernard Van Isacker

Bernard Van Isacker

Doorheen de jaren is Bernard een aanspreekpunt geworden voor personen met leerproblemen in het Ieperse die hun kennis betreffende ICT vaardigheden willen verbeteren. Op een enthoesiaste manier ondersteunt hij hen op bijna dagelijkse basis, als mentor of als trainer.

Hij hanteert zijn lijfspreuk "niets moet, maar alles is mogelijk". deze sping in het veld noemen we ook soms wel eens onze "inclusieveldkampioen".


Kwaliteiten van deze persoon die van hem/haar een goede kampioen maken: Doorzetter, initiatiefnemer, empathisch

Neem contact op met KVI voor meer informatie over deze Kampioen


Andy VermeulenContact e-mail: andy.vermeulen1974@telenet.be
Kampioen interessegebied: Digitale vaardigheden opbouwen

Andy Vermeulen

Andy Vermeulen

Andy is ict-coördinator in Kruiseke/Geluwe/Wervik, 3 locaties met lagere scholen en kleuterschooltjes, waar hij samen met ene team instaat voor het ICT beleid en de ICT strategie.

Daarnaast heeft Andy reeds in het verleden meegewerkt aan talloze ICT trainingen voor personen met leerproblemen, in samenwerking met PhoenixKM.

Tevens treedt hij op als mentor voor personen met leerproblemen die hun ICT vaardigheden willen verbetern.

Hij draagt dit enthoesiasme ook uit naar zijn medecollega's en is dus duidelijk een Digitale Inclusie Kampioen.

Andy geeft o.a. een getuigenis in onderstaande video.


Kwaliteiten van deze persoon die van hem/haar een goede kampioen maken: Team player, ICT kennis, persoonlijke mensenkennis, empathisch

Neem contact op met KVI voor meer informatie over deze Kampioen


Sandra V.Contact e-mail:
Kampioen interessegebied: Toegankelijkheid werkomgeving

In mijn dagelijkse werk ben ik CEO van een kleine KMO dat gespecialiseerd is in de bouw van podium elementen. In ons bedrijf werken we in onze ICT-afdeling met mensen met autisme. Ze zijn zeer zorgvuldig in hun werk. Mijn inzet is om mensen met competenties in ons ICT-team tewerk te stellen, of ze nu een handicap hebben of niet. Ik werd uitgenodigd om mezelf te presenteren als een kampioen. Ik hou echter niet van een dergelijk woord want het creëert afstand. Ik heb liever het woord "inclusieve teamspeler".


Kwaliteiten van deze persoon die van hem/haar een goede kampioen maken: - Je werknemers begrijpen en voor hen de gepaste omgeving aanbieden; - MENSEN zijn het kapitaal van een firma, behandel ze dusdanig ook als mensen, vooral dan als ze beperkingen hebben, maar uitblinken in andere vaardigheden (in mijn geval is ICT kennis een must); - Sta open voor opmerkingen en suggesties van je werknemers, ze weten vaak beter hoe de werkomgeving in te richten om het werk te optimaliseren en toegankelijker te maken (lees: minder stresserend); - Volg enkele regels: Leesbaarheid en voorspelbaarheid: duidelijke entree, indeling van gebouw en werkvloer, looproutes en bewegwijzering, elementen die voor eenheid zorgen, zoals consequent gebruik van kleuren en materialen, en aandacht voor de overgang tussen verschillende ruimtes. Bijvoorbeeld het aankondigen van het type ruimte via kleurcodering, pictogrammen of foto’s. Geen overkill aan aanwijzingen, geen overbodige objecten, alles op een vaste plek. Ruimte voor sociale interactie: de juiste combinatie van grote en kleine ontmoetings- of overlegruimtes, en mogelijkheden voor visuele ondersteuning van communicatie. Hou er rekening mee dat mensen met autisme meestal meer persoonlijke ruimte nodig hebben, liever in een klein (bekend) gezelschap verkeren en moeite kunnen hebben met oogcontact. Prikkelarme werkplek: een akoestisch goede werkruimte waarin mensen niet snel afgeleid raken door collega’s, onverwachte geluiden of bewegende beelden van buitenaf. In het bijzonder voor autisme: geen felle kleuren, grote contrasten of drukke patronen, geen sterke (etens)geuren of trillingen, weinig geluid, voornamelijk diffuus licht, geen tl-buizen – die flikkeren en zoemen -, geen hinderlijke schaduwen en reflecties, niet te veel details, geen rommel, een gelijkmatige temperatuur en vochtigheidsgraad, etc. Een snoezelruimte kan helpen om de zintuiglijke prikkeling weer in balans te krijgen en tot rust te komen. Fysiek veilige omgeving: mensen met autisme kunnen soms agressief reageren op onbehagen en onbegrip. De omgeving moet daarom tegen een stootje kunnen: robuust, en waar nodig vastgezet. Een ander punt voor de veiligheid is dat autisme soms gepaard gaat met verminderd pijngevoel. Dit vraag om extra bescherming tegen ongelukken door bijvoorbeeld te heet kraanwater.

Neem contact op met ANDREA voor meer informatie over deze Kampioen


Wim MoeyaertContact e-mail: wimmoeyaert@hotmail.com
Kampioen interessegebied: Digitale vaardigheden opbouwen

Wim Moeyaert

Wim Moeyaert

Dhr. Moeyaert was tot voor kort bezieler van de WVA, een NGO die zich richtte op ICT basis vaardigheden voor personen met beperkingen. Doorheen hun ganse werk hebben ze er steeds naar gestreefd om deze personen zoveel mogelijk te laten deelnemen in het reguliere arbeidscircuit alsook hun arbeidsintegratiemogelijkheden te verhogen.

Zijn persoonlijke inzet is ongeëvenaard, net als zijn doorzettingsvermogen. We noemen hem ook wel eens de "inclusie-encyclopedie" omwille van zijn uitgebreide kennis mbt inclusief beleid in Vlaanderen en België algemeen.


Kwaliteiten van deze persoon die van hem/haar een goede kampioen maken: Teamwerk, AT ICT kennis, ICT kennis, netwerking binnen NGOs, netwerk met bedrijven

Neem contact op met KVI voor meer informatie over deze Kampioen


Een kampioen voorstellen


Elke via dit formulier verstrekte informatie zal worden gecheckt met de voorgestelde Kampioen.
Wie zou u willen voorstellen als een DigiPlace4all Kampioen?
Om deze pagina te zien moet u ingelogd zijn.