Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Technologie

In Vlibank vindt u informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis.

Daarnaast is er ook de ervaringsdatabank waar u ervaringen met hulpmiddelen kunt lezen, of er zelf een ervaring kan toevoegen.

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) sensibiliseert en stimuleert initiatieven ter bevordering van maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap. Hiertoe werkt het VAPH nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, federaal en internationaal niveau om het welzijns- en gezondheidsbeleid voor personen met een handicap te optimaliseren. Ze hebben ook een groot aantal interessante publicaties, te raadplegen via de VAPH website.

   Gids over toegankelijkheid en toegankelijke technologie voor onderwijzers: Onderwijsinstellingen hebben de verantwoordelijkheid om toegankelijke technologieën te leveren die kunnen worden aangepast aan de behoeften van iedere student. Het doel van deze gids is onderwijzers te informeren over toegankelijkheid en toegankelijke technologie zodat iedere student de mogelijkheid heeft te leren met technologie. De gids kan u hier downloaden.

    REVA heeft een goede pagina betreffende ondersteunde technologie (INF)

     Technologie kan het onderwijs verbeteren voor lerenden. In de eerste plaats kan je technologie inzetten om Universal Design for Learning te helpen realiseren. Van bij de start hou je rekening met een diversiteit aan lerenden. Je maakt het curriculum en de leeromgeving zo toegankelijk mogelijk. Bv. je biedt je lesmateriaal digitaal aan (flexibel aan te passen aan de eigen behoeften), alternatieve tekst bij afbeeldingen, maken van een digitale mindmap van het hoofdstuk, het gebouw en lokaal waar de les in plaats vindt is toegankelijk via lift en hellende vlakken, iedereen mag gebruik maken van spellingcontrole,… Het gaat hier om universele, inclusieve aanpassingen aan de leeromgeving (centraal) die tegemoet komen aan diversiteit en alle lerenden ten goede komen. In de tweede plaats kan je technologie inzetten als individueel hulpmiddel, wanneer UDL-oplossingen niet beschikbaar of mogelijk zijn (bv. te duur) of wanneer een individuele oplossing beter is (bv. efficiënter). Bv. screenreader op maat van een individuele leerling, aangepast is aan de specifieke sterktes van de persoon, en de struikelblokken waar hij/zij meer kampt, i.p.v. een screenreader te voorzien voor elk deel van het curriculum. Bij technologie als individueel hulpmiddel gaat het om unieke, persoonlijke aanpassingen, op maat. Beide zijn nodig voor de praktijk! Het aanpassen van de omgeving betekent niet dat er geen individuele aanpassingen meer nodig zijn!! Denk maar aan iemand die een rolstoel gebruikt, en kan gebruik maken van een universeel toegankelijk gebouw. Hierbij is het wel belangrijk in het achterhoofd te houden dat mensen met een beperking niet altijd snel geneigd zijn om assistieve technologie te gebruiken. Hoe komt dit? Nog al te vaak is er technologie ontworpen voor mensen met een beperking, en voor mensen zonder beperking. In tegenstelling tot ‘algemene technologie’ (geassocieerd met ‘competentie’, ‘vrijheid’, ‘onafhankelijkheid’ en ‘erbij horen’) wordt assistieve technologie of technologie gericht op mensen met een beperking gelinkt met ‘beperkingen’, ‘afhankelijkheid’, en ‘anders zijn’. Er hangt een zeker stigma aan vast. Vaak wordt bij het ontwerp van assistieve technologie vergeten dat dit ook stijlvol kan zijn, waardoor het vaak de ‘cool-factor’ mist. Meer via http://siho.pxl.be/kritische_bedenkingen.

      Ik duid hier het voor mij meest belangrijke aan in het vorige artikel: “Om toegankelijk onderwijs voor iedereen te realiseren is het belangrijk gemeenschappelijke doelen te identificeren voor alle studenten. Het onderwijspersoneel moet samen de verantwoordelijkheid nemen om deze doelen te bereiken. Samenwerking is nodig.”

       Interessante links

       Continue Reading Interessante links van firma’s voor ondersteunde technologieën

       1. Firma’s Ondersteunde Technologie

       Ondersteunde Communicatie + Technologie + Computeraanpassingen (ONT + AAC)

       Ablenet Producent AAC + Schakelaars: Hardware www.ablenetinc.com
       Active Communication LeverancierOndersteunde technologie –
       Zwitserland
       www.activecommunication.ch
       Âdaptivation Producent AAC: Hardware: o.a. spraakschakelaars www.adaptivation.com info@adaptivation.com
       Assistive Technology Producent ondersteunde technologie (Mac-producten)

        ACCESS4U
        De Keyserlei 5 B 58
        B – 2018 Antwerpen
        Telefoon: +32 (0)3 205 92 92
        E-mail: info@access4u.be
        Web: www.access4u.be
        Koloniënstraat 11
        B – 1000 Brussel
        Gaston Crommenlaan 4 box 501, 1ste verdieping
        B – 9050 Gent

        BABBAGE AUTOMATION
        Beverenlaan 1
        NL – 4706 VM Roosendaal
        Telefoon: +31 (0)165 53 61 56
        E-mail: info@babbage.com
        Web: www.babbage.com

        BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE
        Hulpmiddelendienst
        Oudenburgweg 40
        B – 8490 Varsenare
        Telefoon: +32 (0)50 40 60 52
        E-mail: hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be
        Continue Reading Adressen leveranciers ondersteunende technologieën (personen met visuele handicap)

         Infovisie MagaZIEN partners Infovisie, VAPH, Blindenzorg Licht en Liefde, Visio en Bartimeus

         Infovisie MagaZIEN partners Infovisie, VAPH, Blindenzorg Licht en Liefde, Visio en Bartimeus

         Infovisie MagaZIEN is een driemaandelijks tijdschrift over technische hulpmiddelen voor blinde en slechtziende mensen. Verkrijgbaar in zwartdruk, in gesproken vorm op daisy-cd en in elektronische vorm als HTML-bestand. De elektronische leesvorm is gratis en wordt verzonden via e-mail. Het elektronische archief (sinds 1986) kan op de website www.infovisie.be geraadpleegd worden. Er kan ook op trefwoorden in het archief gezocht worden.
         Continue Reading INFOVISIE MAGAZIEN