Peer Ondersteuning Voor Digitale Vaardigheden & Inclusie In Onderwijs En Tewerkstelling

Deel uw verhalen

Wat betekent inclusie en participatie nu echt ? Op de website sgkb.zondergrenzen.be delen mensen met een beperking hun verhaal.

De website is een initiatief van Tina Goethals en wordt mee mogelijk gemaakt door middelen van Gelijke Kansen Vlaanderen. De website kadert binnen een doctoraatsstudie aan de UGent, waarbij bijna vierhonderd verhalen werden verzameld van mensen met een beperking waarin inclusie en participatie centraal staan.

Het is spectaculair hoe vaak mensen met een beperking verhinderd worden door grenzen, ondanks de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Door middel van deze website worden videoverhalen van ervaringsdeskundigen gebundeld. Hun verhaal weegt immers nauwelijks door in het maatschappelijk debat of in wetenschappelijk onderzoek.
Continue Reading Zonder grenzen: nieuwe website met verhalen over inclusie

  Arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; het roept nog vaak weerstand op bij werkgevers. Er wordt al snel gedacht in ‘beperkingen’ en obstakels. Het idee is dat mensen met een beperking minder productief zijn, dat ze een groter risico op uitval hebben en dat het een hoop gedoe is om ze op een goede manier aan het werk te krijgen. Waarom zou u hier als werkgever vrijwillig aan beginnen?
  Toch zijn er veel bedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben. De groep mensen met een arbeidsbeperking is zo divers dat er binnen vrijwel elke organisatie mogelijkheden zijn. Ook in uw organisatie werken zeer waarschijnlijk al mensen met een arbeidsbeperking, al wordt dat niet als dusdanig bijgehouden.
  Continue Reading Succesverhalen over inclusief ondernemen

   De Europese richtlijn 2000/78/EG verbiedt elke discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op alle personen zowel in de overheidssector als in de particuliere sector en heeft betrekking op de voorwaarden voor toegang tot alle vormen van beroepsopleiding en tot arbeid in loondienst of als zelfstandige, met inbegrip van bevorderingskansen; op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning; op het lidmaatschap van een werkgeversof werknemersorganisatie. Deze twee richtlijnen zijn omgezet naar Belgisch Recht in de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
   Continue Reading Diversiteit op de werkvloer

    Van de VDAB website geplukt:

    Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en wil je graag extra ondersteuning in je zoektocht naar werk? Onze bemiddelaars helpen je met veel enthousiasme verder.

    Wat

    We luisteren naar je vraag en bekijken hoe we je het best kunnen helpen.

    Een greep uit ons aanbod:

    • Solliciteren: je leert de juiste vacatures opsporen, een goede brief en cv opstellen, een overtuigend gesprek voeren en je sollicitaties opvolgen.
    • Netwerken: je ontdekt hoe je de sociale media kan inzetten in je zoektocht naar een job en leert een professioneel netwerk opbouwen en inschakelen.
    • Continue Reading Jobbegeleiding

     Van de langdurig zieke personen die een individueel traject bij de VDAB hebben gevolgd, is op dit moment ongeveer veertig procent effectief aan de slag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers hierover. Door aan de slag te gaan, behouden langdurig zieken het contact met de arbeidsmarkt en krijgen ze op termijn zicht op wedertewerkstelling.

     Het aantal Belgen op beroepsactieve leeftijd met een ‘langdurige aandoening’ die aan het werk zijn, ligt momenteel onder het Europese gemiddelde. Via een samenwerkingsovereenkomst en individuele trajecten op maat trachten de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen mensen die daartoe gemotiveerd zijn en het fiat van hun arts hebben opnieuw aan het werk te krijgen. De trajecten op maat begeleiden arbeidsongeschikte personen volgens de eigen mogelijkheden en beperkingen en worden zo snel mogelijk na het begin van de arbeidsongeschiktheid opgestart. Dat verhoogt immers de kans op werk.
     Continue Reading Trajectbegeleiding VDAB helpt meer langdurig zieken aan werk

      Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS)
      Georges Henrilaan 278
      1200 Brussel
      T 02 732 53 24
      F 02 735 64 53
      E bcbs.cbpam@skynet.be

      Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
      Koningstraat 138
      1000 Brussel
      T 0800 12 800 (gratis telefoonnummer)
      F 02 212 30 30
      E epost@cntr.be
      www.diversiteit.be

      EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
      Oudergemselaan 63
      1040 Brussel
      T 02 282 46 10
      E info@easpd.eu
      www.easpd.eu
      Continue Reading Koepel- en beleidsorganisaties

       Ik (47) groeide op in de arme wijken van Kinshasa in de Democratische Republiek Congo (vroeger Zaïre) alvorens ik verhuisde naar Antwerpen, België, toen ik als 6-jarige geadopteerd werd. Omwille van een chronisch vitamine A gebrek dat ik in Kinshasa had, ontwikkelde ik nachtblindheid, een ziekte die voor kinderen in vele arme landen een gesel is. Als gevolg zie ik niet enkel slechts nachts, maar vergt het ook enige tijd om mijn ogen aan te passen bij de overgang van heldere plaatsen naar donkere plaatsen. Daarnaast is mijn contrastzicht sterk afgenomen. Ik gebruik zowel een PC als een mobiele telefoon, maar beide hebben schermen met een extreem kleurcontrast. Dit is nodig, vooral wanneer ik websites bezoekt met een zwak contrast. Ik werk bovendien enkel met grote vlakke schermen om ervoor te zorgen dat de kleuren levendig en helder zijn. Zo kan ik een overspanning van mijn ogen vermijden. Ik gebruik ook een bril met een antireflectie coating. Sinds kort gebruik ik een schermvergrootglas. Het stoort mij dat vele websites nauwelijks de noden van slechtzienden in acht nemen. Mijn besluit is snel gemaakt: als het niet toegankelijk is voor mijn noden, zal ik de website niet meer bezoeken en zet ik die in mijn hoofd op de “zwarte lijst”.

        Ik werd geboren met het syndroom van Rett. Dit resulteerde in een verlies van spraak, grove en fijne motoriek en spierzwakte, epileptische aanvallen en onregelmatige ademhaling. Ik begon met AAC op een zeer jonge leeftijd. Vooral mijn eye gaze en spraaksysteem heeft enorm geholpen in de dagelijkse communicatie. Ik gebruik dit zowel op de computer thuis als op laptop in de universiteit. Wanneer ik echter ergens anders naartoe ga (bijvoorbeeld de bibliotheek), kan ik deze ondersteunende technologie niet gebruiken tenzij ik dit opnieuw installeer. Ik verlang naar een plug-en-play oplossing die mij toelaat mijn ondersteunende technologieën mee te nemen op een USB-stick.

         Mijn chronische motorische en vocale tics, als een gevolg van een gediagnosticeerde syndroom van Tourette, heeft mijn sociale leven erg aangetast. Mijn motorische tics bestaan uit snelle, repetitieve spierbewegingen zoals snel knipperen of hoofdbewegingen terwijl mijn vocale tics, soms ook fonische tics genoemd, geluiden zijn zoals knorren, snuiven, blaffen en keelschrapen. Ik ben in vele zaken geïnteresseerd, maar door mijn tics verlaat ik zelden het huis waar ik met mijn ouders samenleef. Internet heeft echter voor een uitgang gezorgd. Ik gebruik een desktop PC met een groter toetsenbord, allebei vastgezet op mijn bureau zodat ik deze er niet afwerp wanneer ik oncontroleerbare spierbewegingen heb. Ik gebruik ook een grote muis. Ik heb eveneens een groot scherm en gebruik een schermvergrootglas om de tekstgrootte aanzienlijk te vergroten. Ik had een klein scherm voordien, maar dat liet me niet toe om me voldoende te focussen door mijn hoofdbewegingen en het bezorgde me hoofdpijn. Een mobiele telefoon gebruiken is moeilijk, maar mogelijk zolang dit grote toetsen en een groot scherm heeft.

          Ik ben 17 jaar en ben student met verbale ontwikkelingsdyspraxie. Ik werd geboren met een verbale dyspraxie (developmental verbal dyspraxia of DVD). Als gevolg van DVD heb ik moeilijkheden met het vrijwillig produceren van spraakgeluiden en het samenvoegen van die geluiden in de juiste volgorde om woorden te vormen. Veel mensen denken dat ik een ontwikkelingsstoornis heb, maar DVD is een spraakgebrek. Ik ben ook wat onhandig, omdat DVD ook mijn algemene motorische coördinatie, en daarbij mijn wandelen en lopen, aantastte. Daardoor heb ik een zwak evenwicht (soms val iktijdens het stappen) en struikel ik over mijn eigen voeten. Ik ben een gretige gebruiker van de computer, vooral om op het internet te surfen en favoriete muziekportalen te bezoeken. Ik heb een zeer ICT-toegewijde leerkracht op school, die zag dat ik ondersteuning nodig had om te communiceren met mijn naasten. Sinds 3 jaar gebruik ikTextAloud op school en Free NaturalReader 9.0 thuis, die me toelaat om in de klas en thuis te communiceren. Ik heb ook een mobiel telefoontoestel waarop ik Mobile Speak voor Windows Mobile Smartphones door CodeFactory gebruik. Dit helpt met mijn communicatie, zelfs als ik mijn computer niet bij de hand heb. Ik kan korte boodschappen op het moment zelf schrijven, of voorbereide boodschappen gebruiken die dan uitgesproken worden. Ik gebruik dit regelmatig wanneer ik naar de lokale supermarkt of bakker ga.