Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Събития

A-4

Кучетата-водачи на хора с увреждания вече ще могат безпрепятствено да влизат с тях в институции и места от обществено значение в Бургас.
Това е възможно, след като Общинският съвет подкрепи докладна-записка на общинския съветник Милен Петров от ГЕРБ.
Тя беше допълнена и от няколко предложения. Така незрящите хора ще получат по-улеснен достъп до различни учреждения.

  По-нататъшното нарастване на размера на дисплеите вече няма смисъл: смартфоните станаха толкова големи, че както се казва в един стар анекдот, вече идва време за куфарите. Както всички виждаме, размерите на смартфоните започват да граничат с тези на компактните таблети. А като правило последните вече могат и също да “звънят” (а нерядко са и по-евтини) и увеличаването на размера на дисплеите е просто глупаво. Тази забавна ситуация няма да продължи повече от половин до една година, защото след това вече няма и да е забавна.
  Continue Reading Еволюцията на днешния смартфон

   Държавата трябва да увеличи парите за програми за заетост на хора с увреждания. Това препоръчват експерти, които са изследвали ефекта от мерките за заетост, финансирани с държавни средства.
   Програмите за хората с увреждания се реализират трудно. От проучване става ясно, че един от хиляда души с увреждания успява да се реализира успешно след края на програмата.
   По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината в бюрата по труда са обявени над 700 свободни места за инвалиди. От тях само 215 души са започнали работа.
   Continue Reading Повече пари за заетост на хора с увреждания искат експерти

    С „Въведения в роботиката” започна курсът по програмиране във Варна, в който първоначални знания и умения получиха 28 младежи с двигателни проблеми. Обучението е напълно безплатно за младите хора и им дава основни знания по програмиране, които те могат да развиват.
    Най-добрият пример, че младите хора могат да успеят като програмисти, въпреки че сега прохождат, са самите лектори. Единият от тях е бил пианист, а друг – строителен работник. Сега професията и на двамата е “програмист”.
    “Дори преди едната лекция, единият програмист, за когото стана дума вече, излезе, изсвири нещо на пиано, което беше оставено в обучителната зала, и след това започна да се занимава със самата тема”, каза лекторът Венелин Добрев.
    Continue Reading Обучение на младежи с увреждания

     Парк-хотел „Кюстендил“ беше открит официално вчера. Придобивката е част от общинския Медико-балнеологичен комплекс „Свети Иван Рилски“.Разполага с 96 стаи – единични, двойни, апартаменти, които са  пригодени и достъпни за хора с увреждания. Капацитетът на хотела и ресторанта към него е за 200 човека. В него  са създадени удобства за трудно подвижни и неподвижни хора. Има условия както за СПА-туризъм, така и за провеждане на конференции и симпозиуми. Новоназначеният персонал е от около 60 човека. Туроператорски фирми вече са заявили интерес да работят с хотела. Лентата прерязаха кметът на Кюстендил Петър Паунов, областният управител Виктор Янев и председателят на Общински съвет Иван Андонов.

      it_group

      Възможностите за съвместна работа по проекти, свързани с телекомуникации и иновационни технологии за подобряване качеството на водата, бяха обсъдени по време на работна среща на кмета Кольо Милев с представители на италиански фирми.
      От италианска страна бяха направени кратки презентации на дейността и реализираните на проекти, чието финансиране в голямата си част е осигурено от европейски фондове. Фирма „Perrone associati”, която развива дейност свързана с проектиране и остойностяване на недвижими имоти и телекомуникации, представи пред кмета реализиран вече проект за самостоятелна мрежа за информационен трансфер на няколко италиански общини.

       През август предстои да бъде закрит последният дом за хора с интелектуални затруднения от стар тип, това обяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която бе гост на откриването на пленер под наслов „Да нарисуваме мечта”, с участието на хора с интелектуални затруднения, художници, артисти и общественици.
       Фандъкова подчерта колко важна е ролята на дневните центрове, които се занимават с обучаването и интегрирането на хора с такъв тип увреждания.
       „От няколко години насочихме усилията си в закриване на стария тип домове за деца с увреждания. Вече изградихме с европейски средства нови къщи от семеен тип, центрове за настаняване и тази година през август предстои да закрием последния такъв дом от стар тип. Това не означава, че се лишаваме от сградите, а именно там откриваме тези дневни центрове, които са важни за ежедневната интеграция на тези хора”, обясни столичният кмет.
       Continue Reading През август закриват последния дом за хора с интелектуални затруднения от стар тип

        Цел на процедурата:    Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
        Кога?    През 2015 г. се очаква да има 1 краен срок за кандидатите, с очакван прием от Юли 2015 г. до Септември 2015 г.
        Кой?    микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели;
        Continue Reading Ново работно място 2015

         Преди четири години екип от студенти от Университета „Kasetsart“ в Бангкок, Тайланд постигат победа в категорията „Софтуерен дизайн”  на финалите на WORLDWIDE. В резултат на упорит шестмесечен труд те създават разработката си EyeFeel, която позволява на хора със слухови увреждания да общуват с други хора в достъпна среда. Софтуерният продукт обединява разпознаване на реч, разпознаване на лице и жестомимична езикова анимация, чрез които в реално време се прави превод за хора със слухови увреждания. Езиковото конвертиране е от говорима реч на английски език в текст на същия език и паралелно с това във виртуални жестомимични знаци, които се представят в определени полета на екран. Механизмът на действие се състои в приемане на говор от модула за разпознаване на глас и преобразуване на изречението по начин, позволяващ то да съответства на граматиката на жестомимичния език. След това езикът на знаците се изобразява на екрана чрез графични символи, а разпознаването на лице се използва, за да се различават различните потребители.
         Continue Reading ЗА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯ

          Няколко български ИТ компании нямат никаква нужда от убеждаване, защото вече са имали такива служители. Проектът, в който участват, е “Модел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър”. Той обединява усилията на Европейския софтуерен институт (ЕСИ) – център “Източна Европа”, Асоциация “Аутизъм” и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).