Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Заетост

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страница: http://ahu.mlsp.government.bg/

  Електронно бюро по труда ще посредничи на хората с увреждания от цялата страна за намиране на работа. Трудовото бюро е създадено по проект на Националната федерация на работодатели на инвалиди, финансиран чрез Европейския социален фонд. Проектът беше представен пред работодатели и организации на хората с увреждания. Една от неговите цели е през следващите три месеца най-малко 10 лица с увреждания да намерят работа чрез услугите на електронното бюро.
  Чрез новата социална услуга лицата с увреждания ще получават индивидуална подкрепа и информация за възможностите да работят, включително работа от дома си, чрез компютър. Работодателите, които искат да наемат такива лица, ще бъдат консултирани за програмите и мерките за заетост, в които могат да се включат, както и за начините на адаптиране на работното място за човек с увреждане

   Компанията на Владислав Косев “Ладжър” ООД също се е включила в проекта за стажанти аутисти. При тях на длъжността оператор идва Ангел, който видимо не е готов за работа в офис, но в компанията правят всичко възможно, за да се почувства като част от екипа.
   Косев разказва, че комуникацията с момчето е била предизвикателство за него и колегите му. В началото му измисляхме задачи, стараехме се да го накараме да се почувства приет при нас, впоследствие му дадохме да въведе във вътрешната ни система всичките ни договори с доставчици, с което той се справи. Бяхме в непрекъсната връзка с психолога му и той също ни даваше съвети, спомня си мениджърът. Една от стъпките е в края на всеки свой работен ден младежът да се отбива в кабинета на управителя и да разговарят

    Необходимо е да се промени схващането че хората с ТЕЛК са нетрудоспособни и пенсията която им е отредена е достатъчна за техният нормален и пълноценен живот. Смята се че ако такива хора бъдат назначени могат да увредят своето здраве и че не са пълноценни работници. Смята се че колектива ще ги носи на гръб. Тези предрасъдаци са вредни и пагобни за общество което претендира да е европейско.
    Хората с увреждания са много съвестни в своята работа защото започват с много по-нисък старт и трябва да се доказват всекидневно, че са достойни работници и служители. Както при физически здравите хора, така и при хората с увреждания има такива които се опитват да лентяйстват и да хитруват, но това не означава, че по единици трябва да съдим за всички. И тук искам да кажа че решението на отговорни хора за задължителна квота в държавната администрация за назначаване и работа на такива хора е похвална, но не е достатъчна. Смятам така поради факта, че в една администрация има хора с увреждания които на пръв поглед не личат и ще се възползват от този режим. По този начин ефект ще има, но той ще е много по-малък от очакваният.
    Continue Reading Трудова заетост

     От НАСО споделят още, че до една година работодателите ще могат да се възползват и от друга полезна услуга – единен регистър на хората с увреждания. Базата с данни вече се изгражда от Агенцията по заетостта. В нея всеки мениджър ще може да види с какво заболяване е желаният работник и да прецени каква позиция може да му предложи. В момента заетостта на тези хора е основно в специализирани предприятия, където около 50% от работещите са хора с увреждания.

      Хората с увреждания искат да са навън, казва журналистката Таня Йовева и припомня, че статистиката в момента е печална – едва 10% от тях работят. Затова и една от многобройните задачи, които тя преследва, е да помага на тези хора да открият призванието си. Това е важно, казва тя, защото по този начин работодателите виждат срещу себе си мотивирани и амбициозни кандидати, които знаят с какво точно ще бъдат полезни на компанията.
      Често се случва да ми се обаждат от различни фирми и да ме питат могат ли да назначат човек с увреждане, защото те нямат представа доколко тези хора ще се справят с работата, за която ги наемат, разказва Йовева. Затова посланието й към бизнеса е кратко и ясно: “Работодателите трябва да знаят, че хората с увреждания могат. Те са сериозни, съсредоточени и отговорни работници, нещо, което всеки работодател търси и оценява.”

       Работодателите могат да получат финансови стимули, определени по Закона за насърчаване на заетостта, ако наемат безработни от следните рискови групи:
       – младежи до 29 г. с трайни увреждания и младежи от социални заведения, завършили образованието си – чл.36/2 от ЗНЗ;
       – безработни лица с минимум 12м. регистрация, до 29-год. възраст на непълно работно време – чл.36а от ЗНЗ;
       – стажуване на безработни лица до 29г., завършили през последните 2 години своето образование и неработили по придобитата специалност – чл.41 от ЗНЗ;
       Continue Reading Важно за работодателите

        ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

        Обща цел

        Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда посредством реализиране на комплекс от мерки: информиране, консултиране, мотивационно обучение, обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, по ключови компетентности и социални умения. Повишаване качеството на обучението чрез повишаване методическата компетентност на преподаватели на възрастни и на наставници.

        Специфични цели
        Continue Reading Проект “Повишаване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности”

         pic2_8

         Чиновниците с увреждания да могат да работят от вкъщи предлага законопроект, подкрепен от почти всички парламентарни групи.
         Вече 7 години Йоанна Колдова е юрисконсулт в Агенцията за хора с увреждания. Заради недостъпната градска среда всеки ден пътят до работа е изпитание за младата жена.
         Юристката харесва идеята да работи от вкъщи и би се възползвала от възможността след време. Начело на дирекцията, в която е тя, също е човек с увреждане – Екатерина Ташкова. Тя споделя положителен опит със служител, който работел дистанционно.
         Continue Reading Хора с увреждания ще могат да работят от вкъщи, предвижда занопроект

          Броят на фирмите на хората с увреждания рязко нарасна през последната година, но това увеличение е реално, обясни пред БНР председателят на Агенцията на хората с увреждания към социалното министерство Минчо Коралски.
          Информацията за тези фирми се проверява чрез ТЕЛК и чрез Националната агенция за приходите (НАП), в която се регистрират трудовите договори.
          Коралски обаче призна, че голяма част от фирмите са с 3-4 души персонал, което означава, че ако са наели един човек с увреждания, те вече изпълняват изискванията на закона, който постановява, че хората с увреждания в специализираните предприятия трябва да са 30% от служителите.