Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Осъществяване на подпомагане между шампион и ползватели изисква отговорност и от двете страни. Преди да стартирате подобен вид взаимоотношение моля, прочетете внимателно следният текст и се уверете, че разбирате същността му.

  • Аз съм готов
  • А да подпомагам ползватели на платформата
  • Аз съм готов да потърся подкрепа без притеснени