Дигитално включване и подпомагане между връстници Обучение и заетост

Платформата “Digiplace4all” e продукт на Европейски проект “DICE – Европейски шампиони за дигитално включване” (2013-1-IE1-LEO05-06094)“. Той е частично финансиран от Европейската комисия по програма “Учене през целия живот”. Настоящата платформа и всички нейни публикации излагат само възгледите на авторите им, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Ако имате коментари и въпроси, може да ги споделите тук с екипът на проекта:

* задължителни полета